• Vi går foran dem, der går forrest
  • Vores lokale netværk er en kæmpe styrke
  • Styrke ved forhandlinger
  • Dialog er vejen frem
Kontoret er lukket i perioden 15-17/4

Kontoret er lukket i perioden 15-17/4

Kontoret har telefon nummer 6010 1972

Kontoret har telefon nummer 6010 1972

Kontoret har telefon nummer 6010 1972
Velkommen til LederneLuftfart

Velkommen til LederneLuftfart

Et forum for information og debat, som vi håber vil være til hjælp for vores medlemmer.

Bliv medlem

Få del i alle fordelene ved at være medlem.

Meld dig ind her

Brug os, hvis du er i tvivl...

Vil du vide mere om fordelene ved at være medlem af luftfartsafdelingen, kan du har få et overblik.

Læs mere om hvad vi tilbyder

Daglig kontortid:

Mandag - Fredag: 09.00-15.00

Kontaktoplysninger

Nyt fra os

8. apr '16
Som medlem af sektionen kan du forsat få tilskud til uddannelse. Læs mere her

8. apr '16
Du behøver ikke miste din indkomst, fordi du mister din løn. Ingen kan sikre sig helt mod arbejdsløshed. Men som medlem af Lederne kan du selv - med en lønforsikring - være med til at begrænse de økonomiske konsekvenser af ledighed. Se mere her

Her finder du link til den nye aftale for SAS lederne gældende 2017-2020 Vi har nu overenskomsten som folder, som du kan komme forbi kontoret og hente.

Husk Generalforsamlingen d 28/2

 

GENERALFORSAMLING 2019

Herved indkaldelse til generalforsamling i Ledernes Luftfartssektion og LederneLuftfart afdelingen torsdag den 28. februar 2019 kl. 16.30 i SAS klubhus, Ved diget 25, 2770 Kastrup.

 Dagsorden for Luftfartssektionen 


1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkommende forslag 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg i henhold til lovene 
8. Godkendelse af valgte bestyrelsesmedlemmer af klubberne 
9. Eventuelt 


Dagsorden for LederneLuftfart afdelingen 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkommende forslag, herunder forslag til lovændringer 
6. Fastsættelse af honorar 
7. Valg i henhold til lovene 
8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar 2019 

Vi byder på lidt at spise efter generalforsamlingerne. Ved tilmelding giv venligst besked, om du ønsker at deltage i spisningen senest den 17. februar 2019 

Tilmelding via mail: rene.kloe@lederne.dk skriv Generalforsamling 2019 i emne felt og skriv dit navn, virksomhed og personale nummer. 


På bestyrelsens vegne, formand Janne Wegeberg 
Udsendt til alle på nyhedsbrev 

 

 

Seneste nyheder fra områderne

Amager Strandvej 418 (Se på kort) | 2770 Kastrup | Telefon: 6010 1972
Dudal Webdesign